دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۰۴:۴۳ Monday, 18 January 2021 |
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۷ - ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
کد خبر: ۲۴۱۵۷
تندرست نیوز؛مدتی ست در بحبوحه اینهمه بن‌بستهای مالی و اقتصادی اصحاب ابواب جمعی رسانه را به دو کلمه مالیات پزشکان معطوف می‌بینیم.
اینها بیشتر از آنکه محصول علمی رسانه ها باشد، دادن خوراک سرگرمی ست.
این خوراک مشغولیت ذهنی قبل از آنکه کار رسانه ها باشد، منشاء بازیگردان بیرونی دارد.
یعنی این رسانه ها نیستند که مالیات پزشکان را داغ کرده اند بلکه آنکه بازی را مینویسد تلاش میکند رسانه ها به جای پرداختن به مبانی و مبادی فساد اصلی، اگر خواستند از جنس پول و مسائل مالی چیز بنویسند؛
عنوان القائی داشته باشند.
این سیاست کنترل رسانه ای را وایت نویز White Noise مینامند.
برای درک وایت نویز کافی ست بدانید که تابستانها اگر کنار خیابان شلوغ سکونت دارید صدای یکنواخت و مدام کولر باعث میشود خواب بچسبد.
به عبارتی صدای ماشینی و مکرر باعث میشود گوش شما صدای محیط را نشنود.
این حذف اثر محرکهای محیطی با ایجاد پارازیت نویز وایت یک اثر پوششی روانی ست.
مغز و گوش شما عادت میکند که یک صدا را انتخاب کند و فرکانسهای مزاحم را حذف کند.
سیاست اشغال گیرنده با پارازیت نویز دلخواه در LNB هم از قوانین ریاضی مشابه بهره میبرد. همینطور است پوشاندن نور تک رنگ مزاحم کوچه با رنگ لایت سفید داخل اتاق خواب که چشم را از توجه به نئون حفاظت میکند.
پروژه حساس کردن ذهن جامعه به مسائل مالی پزشکان وایت نویز اقتصادی ست.
بازیگردان میکوشد با تبحر و توفق رسانه انحصاری که دارد با اشغال گیرنده ذهن مخاطب حواس پرتی ایجاد کند.
مالیات پزشکان غلط یا درست محقق هم بشود چیزی به جیب مردم نمیرسد!
این یعنی حتی سختگیری مالیاتی حداقل ترکش جبرانی اش به جیب مردم هم میخورد.
اینهمه بحث مالیات پزشکان در نهایت باعث کاهش هزینه درمانی مردم نمیشود حتی اگر تازه اثر معکوس هم نداشته باشد!
پس ایجاد جلب توجه مردم به مسائل مالی پزشکان قبل از آنکه مبارزه با فساد باشد ایجاد پدافند آتشبار پیش چشم مردم است تا از فسادهای بزرگ واردات و قاچاق و رانت منحرف شوند.
کافی ست با تهییج توده ها و تحریک احساسات مردم با چند آیتم و عنوان مقاله در فضای مباحث مالی رسانه ها یک نیشتری به پشت مسائل مالیاتی پزشکان بزنی، گیرنده های ذهنی مبارزه با فساد فراگیر مردم اشغال میشود و عطش عدالتخواهی مالی مردم معطوف به یک قشر جمعا ۱۵۰ هزار نفری که فعالیت عمده اقتصادی شان به ۱۰ هزار نفر هم نمیرسد، میشود.
اینطور به افکار عمومی و اذهان هم تصور اعتماد و اطمینان کاذب مبارزه با فساد مالی و مالیاتی دست میدهد و هم با خوراک رسانه ای تصور تلاش مسئولین برای ایجاد انضباط مالی و‌ پولی ذهن پرسشگر را اغوا میکند!
پزشکان قربانی خوبی برای آدرس غلط دادن هستند تا سیستمی که در بودجه درمان به بن بست خورده بتواند پزشکان را عامل و بانی بدبختی و فساد در سیستم مالی درمان اعلام کند.
ذهن پرسشگر و مطالبه گر با اشغال توسط این خوراکهای هماهنگ شده رسانه ای با وایت نویز قسمت عطش و اشتهای مبارزه با فسادش سیر میشود.
چه سیاستی از این موثر تر که با آدرس غلط و اشتباهی بحران مالی سیاست درمان را به گردن پزشکان بیندازیم؟
مستند این مدعا ب بسم الله این غائله بود که با حمله به پزشکان به عنوان آتش بار توپخانه در ابتدای عملیات عمل کرد.
طراح عملیات که میدانست در میانه راه به گل می نشیند، نور افکن را در همان ابتدا بر زاغه مهمات کذایی انداخت تا دشمن وقتی دست به پاتک زد حتما زاغه پزشکان را به عنوان خوراک پاسخ متقابل اتلافی بزند.
گوبلز که میداند ادعای افزایش تعرفه اواخر سال داغ میشود و کاهش ارائه خدمات با انصراف در جامعه درمانی به علت معوقات بیش از یک سال در شرف گسترش است میکوشد با حمله پیشگیرانه ذهن جامعه را با مطرح کردن مجدد مسائل مالی پزشکان اشغال کند تا سوال اصلی بن بستهای مالی بیمه ای و تجهیزاتی توجه نگیرد.
سیاست انحراف افکار از سیاست های مدیریتی غلط را، گوبلز به خوبی از منشاء اصلی مدیریت نابلد به مسائل مالیاتی پزشکان منتقل کرده است و ذهن مشغول شده و آماج فریب امروز آموزش رسانه ای می‌بیند که از پزشک انتقام شکست مالی مدیریتها را بگیرد.
برای آرامش دل های زخمی، برای تسکین روح دردمند سرزمین من اگر پزشک آخرین مسکن درد این ملت باشد، من به نمایندگی از جامعه پزشکان خرده آبرو و حیثیت باقیمانده را،
به مردم تقدیم میکنم؛
باشد که این زخم های مالی در اقتصاد کلان با پوست کندن از #پزشکان، پانسمان شود...
۹۷/۱۱/۱
نام:
ایمیل:
* نظر: