سه‌شنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۹ Tuesday, 23 April 2019 |
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۸ - ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
کد خبر: ۳۵۴۵
تندرست نیوز؛تندرست نیوز _ صفورا میرزایی/ دکترمرضیه طاهری دکتری جامعه شناسی در گفتگو با خبرنگار تندرست نیوز خاطر نشان کرد: خشونت علیه زنان پدیده ای جدید نیست ، بلکه از سده های پیش به عنوان بارزترین جلوه ی مرد سالاری در جوامع گوناگون وجود داشته است.

وی افزود: خشونت های ناشی از جنگ ، کشتار ،غارت، شکنجه و نظایر آن معمولا از جانب گروهی از مردان بر مردان دیگر ، زنان و کودکان اعمال شده است . گذشته از خشونت های اجتماعی خشونت در درون خانواده ها نیز به کرات مشاهده شده است . در جوامع گذشته موقعیت زنان نسبت به مردان بسیار نازل تر در نظر گرفته می شد و زندگی خانوادگی براساس نمایش قدرت و سلطه و کم تر براساس نزدیکی و همدلی شکل می گرفت .

تصریح کرد: استفاده از خشونت برای نگاه داشتن زنان در سطوح پایین دست ، مرسوم بود .خشونت های جسمانی علیه زنان به طرق و صور متعدد همیشه وجود داشت . از زنده به گور کردن نوزادان دختر تا فروش آنان به عنوان کنیز و برده ، تجاوز ، به اسارت در آوردن ، و کتک زدن های خانگی که جزئی از زندگی در نظر گرفته می شد.

دکتر بیان کرد: در جامعه ای که مردان به طور رسمی یا غیر رسمی به منابع اقتدار فزون تری دسترسی دارند ، امکان بروز خشونت از هر نوع وجود دارد ، علاوه بر عوامل اجتماعی در بروز رفتار خشونت آمیز سنت های دیرینه قوانین حاکم و اخلاقیات برخاسته از آن با سکوت و بی توجهی نسبت به این نوع خشونت مردان علیه زنان ادامه ی آن را ممکن و تقویت می کنند.

اظهار داشت : این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که به طور کلی رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی است و در آن بدون هیچ دلیل منطقی و موجهی و تنها با تکیه بر قدرت جسمی مرد وسنتهای نهادینه شده در جامعه به مرد حق نانوشته ای داده می شود هرچند عوامل مختلف باعث خشونت طلبی می شوند اما خشونت طلبی و نه خشونت ستیزی زنان هیچ یک ریشه ی طبیعی ندارد و هر دو آموختنی است ، عشق آموختنی است .نفرت ،پرخاشگری و جنگ طلبی نیز فراگرفتنی است.باید از کودکی ، عشق را به دختر و پسر آموخت و اینکه خشونت را نباید به جنس مذکر تعلیم داد به گونه ای که فقط عاطفه و محبت از آن دختران و زنان نباشد .

طاهری معتقد است : خشونت در چند سطح مورد توجه است :سطح فردی (یعنی دخیل دانستن عوامل فردی مانند مصرف مواد مخدر چه در عامل خشونت و چه در قربانی )،در سطح خانوادگی (مانند وجود تعداد فرزندان ،تعارضات میان زن و شوهر در اثر دخالت دیگران ،تاثیر پذیری از خانواده )در سطح اجتماعی (مانند وجود تنش در زندگی ، بیکاری و...)در سطح ساختار جامعه (مانند نابرابری قدرت و مرد سالاری )و یا ترکیبی از برخی و یا همه این ها .

در ادامه گفتگو با تندرست نیوز : پیشگیری از خشونت با سازماندهی جامعه میسر می شود .در هر جامعه صرف نظر از اندازه و جمعیتی که دارد ، در صورتی می توان زنان و کودکان را از گزند خشونت های  جسمی و جنسی درامان نگاه داشت که بخش های خدماتی در کشور  به یک حد از توسعه رسیده باشد .یعنی رشد متوازن مراکز خدماتی بعلاوه رابطه و همکاری آنها با یکدیگر به یاری تشکل های میانجی ،سازماندهی جامعه را در جهت تحقق هدف(مبارزه با خشونت ) آماده سازد .در غیر این صورت ،تصویب قوانین به تنهایی و بدون آنکه قضات متقاعدبه اهمیت موضوع شده باشند ،هم چنین مجازات ضاربین بی آنکه مرتکبین خشونت ، فرصت هایی برای تغییر ساختار ذهنی خود داشته باشند و سخت گیری نیروی انتظامی با مجرمین بدون آنکه خانه های امن برای خشونت دیدگان ایجاد شده باشد و ... کار ساز نیست .

و در نهایت اینکه : کمال مطلوب در این است که جامعه برای مبارزه خشونت علیه زنان ، سازماندهی شود ،آگاهی ها در این حوزه افزایش یابد و زنان و دختران با انواع خشونت آشنا شوند و بدانند چه رفتاری خشونت علیه آنان محسوب می شود ،تا در مقابل آن سکوت نکنند و بدنبال راههایی جهت رهایی خویش باشند .

نام:
ایمیل:
* نظر: