مثلث استقلالی

به طور مثال هماهنگی مهدی قائدی وینگر و سجاد آقایی مهاجم با سینا خادم پور همان مثلث و با عارف غلامی که در فاز دفاعی قابلیت بالایی دارد همان هماهنگی چهارنفره ذکر شده است. به هرحال بازی دوستانه امروز می تواند محک تیمی و انفرادی خوبی برای تیم باشد.