شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۶ Saturday, 16 February 2019 |
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۰ - ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
کد خبر: ۶۵۰۷
الهام شیخ
تندرست نیوز؛الهام شیخ - با شروع قرن بیست ویکم مارتین سلیگمن رهبری گروهی از روانشناسان را به عهده گرفت و تصمیم گرفتند به بررسی یافته های پژوهشی خود که در پنج دهه گذشته به نام مکتب روانشناسی بیماری گرا به دست آورده بودند بپردازند. آنها در پژوهش های خود به این نتیجه رسیده بودند که روانشناسی آنقدر که در صدد پیدا کردن راه حلهایی برای درمان بیماری های ذهنی و رفتار های نابهنجار بوده توجه کمی به افراد سالم و رشد و خودشکوفایی آنها کرده است.
پس سلیگمن و همکارانش به پژوهش هایشان جهت گیری جدیدی دادند و دو موضع کاملا جدید را در پیش گرفتند.
1_کمک به افرادی که شخصیت سالمی دارند برای اینکه از شادی بیشتری در زندگی بهره مند شوند.
2_کمک به شکوفا سازی قابلیت های انسانی.
  در اینجا بود که مکتب روانشناسی مثبت گرا شکل گرفت، روان شناسان مثبت گرا تصویری مثبت و خوشبینانه از سرشت انسان به نمایش می گذارند، باور آنها گسترش و شکوفایی و کمال انسان است و انسان این توانایی را دارد که به آنچه در توان دارد تبدیل شود.
 سخت رویی انسان را در برابر بیماری ها مقاوم و ایمن می کند و باعث افزایش طول عمر در  فرد می شود، سخت رویی یکی از بحث های مهم در روانشناسی مثبت گرا می باشد و بسیار مورد توجه هم قرار گرفته است . این اصطلاح در مورد کسانی به کار برده می شود که مقاومت بیشتری در برابر فشارهای روحی و روانی دارند و به نسبت بقیه افراد کمتر مستعد بیماری هستند.
 این افراد بر امور زندگی خود تسلط بیشتری دارند ، به کارهایی که انجام می دهند تعلق خاطر بیشتری دارند در برابر تغییر عقیده و تغییرات جدید واکنش کمتری نشان می دهند. پژوهش های جدید حاکی از آن است که بین سخت رویی  و بیماری و حتی بین سخت رویی و طول عمر ارتباط وجود دارد.
 پس این ویژگی ما را در برابر بیماری ها مقاوم و باعث طول عمرمان نیز می شود، سخت رویی یک سبک عمومی و یا شکلی از کارکردهاست که شامل مولفه های زیر می باشد:  
* مولفه شناختی: این مولفه مربوط به  برداشت از وقایع و رویدادها و چگونگی بیان آنها می باشد.
* مولفه رفتاری: این مولفه مربوط به چگونگی رفتار و عملکرد در پاسخ به وقایع و اتفاقاتی است که در محیط اطراف رخ می دهند .
* مولفه هیجانی: این مولفه مربوط به احساسات و عواطف و روحیه هیجانی افراد می باشد.
*  ویژگی های افراد سخت رو 
 افراد دارای ویژگی سخت رویی دارای سه ویژگی هستند1- تعهد: منظور از این ویژگی برخورداری از توانایی  در آمیختن در عمق وقایع و رویدادهای زندگی است. 2_ کنترل: این ویژگی به این مسئله می پردازد که فرد باید این موضوع را بپذیرد که می تواند بر تمامی رویدادهای زندگی کنترل داشته باشد و رفتار موثر بر روی آنها خواهد داشت. 3_چالش:  در این ویژگی با تو جه به تغییرات زیادی که فرد در زندگی با آنها رو برو می شود باز هم می تواند به رشد خود ادامه بدهد.
*  فواید آموزش سخت رویی
*آموزش این ویژگی باعث بالندگی و پرورش خصوصیات فردی، روانی و شخصیتی مثل نعطاف پذیری ،تطابق و سازگاری و تاب آوری در فرد می شود.
* از فواید دیگر آموزش این است که افراد مهارت ها و استعدادهای چندگانه خود را  بشناسند و آنها را پرورش دهند.یعنی افراد در آن واحد به چنداستعداد و  ویژگی خود واقف باشند.
* در آموزش سخت رویی فرد  به این شناخت می رسد که استرس یکی از قسمت های طبیعی زندگی است و این مسئله یک واکنش نرمال است نه این که با پیشگیری از پرخاشگری در صدد باشیم با این نوع واکنش ها در موقعیت های استرس زا مبارزه کنیم.
 *اشخاصی که   این توانایی را دارا هستند ،  قادر هستند استرس حاد و استرس مزمن را از هم تشخیص داده و روش های مقابله با آن را بیاموزند.
* فهمیدن  این مسئله که همه انسان ها در زندگی روزمره استرس دارند و با آن روبرو می شوند، ولی نحوه برخورد هر یک از ما در مقابل این موقعیت ها متفاوت خواهد بود. مثلا بعضی  افراد مقابله فیزیکی و  جسمانی و برخی واکنش های شناختی و روانی از خود نشان می دهند.
* به دست آوردن توانایی در مورد این مسئله که شیوه های تفکر منفی را توسط  شیوه های  تفکر مثبت جایگزین کنیم.
*از مشخصه های اصلی سخت رویی به دست آوردن مهارت در راستای کنترل و مدیریت هیجان ها و در نتیجه کنترل نشانه های جسمانی می باشد.
* از دیگرفواید سخت رویی استفاده کردن از تجربه های مثبت و موثر دوستان و آشنایان در رویارویی با رویدادهای استرس زا می تواند باشد.
* در انتها این که باید به این مسئله  توجه داشت که کنترل  دوگانگی ها  در محیط های اداری، آموزشی ، نظامی و غیره بسیار بهتر وثمربخش تر  از روش های توبیخ، بازداشت، تعلیق و اخراج می تواند نتیجه مثبت داشته باشد .
 نباید به اشتباه تصور کرد که رفتارهای مقابله ای خشونت آمیز وبسیار محکم در شکل دادن اشخاصی مقاوم و سخت رو،  موثر واقع می شود پس بنابراین بهتر است به این نکته توجه داشت که آموزش سخت رویی کمک بسیار زیادی به مدیریت این تعارضات و تنش ها خواهد کرد.  بنابراین آموزش سخت رویی از مولفه های بسیار با اهمیت  در بهداشت روان افراد است که کمک بسیار زیادی به سلامت جسم و روان شان خواهد کرد.
* روانشناس بالینی
نام:
ایمیل:
* نظر: