فرصت درد دل کردن به زنان تن فروشی را هم بدهید


وی ادامه داد : این زنان از گروه هایی هستند که به شدت در معرض خطر ابتلا به ایدز و اعتیاد بوده و تا حدی می توانند عامل شیوع آن هم باشند.

نجفی با اشاره به  رابطه ی بین اعتیاد و تن فروشی تاکید کرد : می تواند یک رابطه ی دو سویه باشد. از یک طرف اعتیاد، به علت فقر و نیاز به تامین مواد مخدر باعث تن فروشی می شود و از طرف دیگر ممکن است تن فروشی به دو دلیل باعث اعتیاد شود: مصرف مواد برای مقابله با فشارهای جسمی و روانی که تن فروشان با آن دست به گریبانند، و فراهم آوردن مواد برای مشتریان برای لذت جویی بیشتر آنان.

این روانشناس افزود :  همچنین رفتارهای جنسی پر خطر که در چهارچوب تن فروشی رخ می دهد می تواند عامل مهمی در اشاعه ایدز در بین تن فروشان و به تبع آن در جامعه باشد. با وجود گسترش اعتیاد و ایدز در جامعه و نیز ریسک پذیری و ریسک آفرینی تن فروشان، مطالعات محدودی در ایران روی این موضوع انجام شده است.

نجفی در پاسخ به سوال چه کسانی مشتریان این افراد هستند ، گفت : مشتریان زنان تن‌فروش  ، اغلب هوس‌باز آنها بین سنین 30 تا 50 سال هستند و نیمی از آنها متأهل هستند، 25 درصد مشتریان مجرد، اغلب دارای تحصیلات عالی و‌ 80 درصد شاغل و جزو گروه‌های پردرآمد هستند.

به گفته وی : متاسفانه با توجه به رویکردی در جامعه به  زمینه‌های سوق‌دهنده تن‌فروشی توجهی نمی‌شود و راهکاری که برای مقابله با این معضل در نظر گرفته می‌شود، قهری و تنبیهی است. استفاده از نیروهای انتظامی و راهکارهای قضائی برای جمع‌آوری و دستگیری این زنان، به زندان افکندن و دیگر مجازات‌های سنگین، از اقداماتی هستند که بر اساس این رویکرد صورت می‌گیرند.

این مشاور خانواده برای جلوگیری ازاعشاء فحشا در جامعه ،گفت : اما به  عوض آن که بخواهیم  به حذف زنان تن‌فروش و پاک کردن جامعه از وجود آن‌ها بیندیشیم  سعی کنیم با نگاهی همدلانه‌تر به وضعیت آنها بنگریم و از منظری محبت-محور در پی اصلاح و بهبود وضعیت باشیم  در این رویکرد، زمینه‌های وقوع تن‌فروشی شناخته می‌شوند و سعی می‌شود تا با تغییر عوامل زمینه‌ساز، هم بازگشت زنان تن‌فروش به جامعه میسر گردد و هم از ایجاد و رشد این پدیده، پیشگیری به عمل آید.. 

وی در خاتمه یاد آور شد : با پاک کردن صورت مسئله نمی‌توان وجود مسئله را انکار کرد. مساله‌ای که امروز به شکل فاجعه‌ای در شهر تبلور یافته است. شاید به جای انکار کل موضوع، بهتر است به فکر یک راهکار باشیم؛ قبل از آنکه خیلی دیر شود..