مهمترین خطر امواج رادیویی آماده باش مداوم مغز است

وی ادامه داد  : اولین و مهمترین این مضطرات ایجاد استرس و حالت آماده باش (on line )مداوم مغز است ،که در صورت استفاده ، مداوم تاثیر آن برخواب ، تغذیه  و آرامش افراد می باشد که در صورت ادامه و مصرف طولانی مدت می تواند اثرات جدی در سلامت داشته باشد .

وی بیان کرد : از موارد دیگر این مضرات اثرات مستقیم امواج روی سلول های مغزی است که در تماس مستقیم ، نزدیک  و طولانی مدت ایجاد می شود ، مثلاً صحبت کردن مداوم با گوش های همراه می تواند باعث تغییرات در سلولهای مغزی شده و شانس ایجاد بدخیمی در سلولهای مجاور تماس را افزایش دهد.

وی هشدار داد :در بُعد سوم این مساله استفاده از امواج رادیویی است ، که بطور متداول پارازیت  نامیده می شوند و با موضع خاص ایجاد می شود . این پارازیت ها می تواند بطور مستقیم در سلامت افراد ، میزان باروری و افزایش بیماریها  و حتی بدخیمی های خاص تاثیر گذار باشد، که البته برای اظهار نظر دقیق نیاز به داشتن مشخصات فنی این امواج می باشد .

وی در پایان تاکید کرد :البته باید در نظر داشت گستردگی استفاده از عوارض ناشناخته این امواج در طول زمان خود را نشان خواهد داد.و بطور خلاصه باید با جدیت به مسئله امواج رادیویی نگاه مشکافانه کرد و مواظب تاثیرات آن بر سلامت جسم و روح افراد و جامعه بود