گرانی موجب استرس و تنش در خانواده ها شده است

به گفته وی : در حوزه اقتصادی بیشترین شدت استرس زایی مربوط به تورم و گرانی کالاها و پس از آن به ترتیب کمبود و گرانی مسکن، بالا بودن اجاره خانه ها و مقروض بودن و بدهی داشتن بوده است. در حوزه اجتماعی و فرهنگی بیشترین شدت استرس زایی از نظر پاسخگویان به ترتیب مربوط به برخورد با افراد غیرقابل تحمل، رشد انحرافات اخلاقی، مورد سوء استفاده مالی قرار گرفتن، سرقت یا اخاذی، ابتلا به بیماری و تبعیضات قومی و زبانی بوده است.

این روانشناس اخبار منفی نسبت به جامعه را این گونه بیان کرد :, بار روانی و استرس مداومی را بر افراد وارد می کند. ممکن است به علت طولانی شدن روند این وقایع واخبار اثر آنها در ظاهر احساس نشود ، ولی تاثیر خود را به صورت غیرمستقیم می گذارند.

وی ادامه داد: به هرحال انرژی روانی جامعه صرف آنها می شود. آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که استرس طولانی مدت می تواند آسیب زا باشد. گاهی این عوامل استرس زا مسائل بزرگ و پراهمیتی هستند ودر افراد اضطراب ایجاد کنند و به تدریج آستانه تحمل آنها را کاهش دهند. عوامل استرس زای محیطی می توانند از جمله عوامل شروع و بروز بیماری های روانپزشکی باشند و بر عود این بیماری ها, تشدید علائم آنها یا طولانی شدن روند درمانشان اثر بگذارند.

وی جریانات اقتصادی را این گونه شرح داد : دراین شرایط اقتصادی و وضعیت استرس زا که زمینه مناسبی برای ایجاد بیماری های جدی همچون چاقی، فشارخون ، دیابت ، سرطان.. آنهارا با مدیریت و برنامه ریزی صحیح می توان کنترل واز پیشروی آن جلو گیری کرد.

وی افزود :احساس ناامنی و حساسیت های افزایش یافته مخل برای سلامتی جامعه هستند واگر فکر کنیم که مشکلات روانی بوجود آمده را میتوان فقط روان شناسان و روانپزشکان برطرف کنند درست نیست زیرا منابع استرس درجامعه امروز ناشی از عدم مدیریت صحیح اقتصادی ومی توان  بخش زیادی از استرسی را که یک جامعه تحمل می کند, با مدیریت و برنامه ریزی صحیح می توان از بین برد.

نجفی بیان کرد : اگر مردم معلومات وسیع و عمیقی داشته باشند. همچنین به مسائل روزمره با نگاه تحلیل گرانه تری نگاه می کنند وخود آنها قدرت تجزیه و تحلیل و قضاوت مسائل و اخبار را پیدا می کنند؛ در نتیجه هر خبری را که می شنوند کور کورانه نمی پذیرند و آن را برای دیگران بازگو نمی کنند.

وی در خاتمه افزود : هر فرد مانند یک رسانه عمل می کند و استقلال فکری دارد؛ اخبار را تجزیه و تحلیل می کند, جایگاه آن را در کلیت زندگی خود می سنجد, میزان صحت و اهمیت آن را ارزیابی می کند و با خود می اندیشد که آیا لازم است این خبر را به دیگران هم بگویم یا نه؟