هجوم زنبورها به خانه ای در مشهد

پس از تماس تلفنی شهروندان به سامانه ۱۲۵، مبنی بر مزاحمت زنبور‌ها داخل منزل و اتاق پذیرایی منزلی واقع در بلوار مفتح ، مأمورین آتش نشانان ایستگاه ۶ به محل اعزام شدند و پس از عملیات تخلیه خانه از زنبور ، کندوی ۳ طبقه را از محل خارج کردند .