وقتی شفر از کوره در رفت
وقتی شفر از کوره در رفت
در بازی دوستانه امروز استقلال برابر نساجی بیشتر از صحنه های تاکتیکی، بازی خشن بازیکنان نساجی به چشم می آمد که باعث شد در چند صحنه بازیکنان استقلال با مصدومیت جدی روبرو شوند.

در طول بازی با نساجی مهدی قائدی، محمد دانشگر، فرشید اسماعیلی، محسن کریمی، مهدی قائدی و داریوش شجاعیان بازیکنانی بودند که روی تکل بازیکنان نساجی مصدوم شدند و این موضوع باعث عصبانیت شدید شفر شد.

در یک صحنه که شجاعیان روی تکل خشن بازیکن نساجی روی زمین افتاد شفر به شدت عصبانی شد، با مشت به دیواره پلاستیکی نیمکت کوبید و سمت داور رفت و به او اعتراض کرد.

در این بین فرزاد مجیدی سمت نیمکت استقلال رفت و شفر را دعوت به آرامش کرد تا بازی دوباره طبق روال طبیعی ادامه پیدا کند.

در بین بازیکنانی که در بازی امروز مصدوم شدند به نظر مصدومیت قائدی جدی تر از سایرین است و شاید او مدتی دور از تمرینات باشد. 

عکس: رضا سعیدی پور