محرومیت سنگین در انتظار داور دیدار پرسپولیس و فولاد!
 براساس گزارش علیرضا یزدانی، رضا کرمانشاهی در مقاطعی از دیدار امروز به ضرر فولاد خوزستان و پرسپولیس سوت زده و در نهایت عملکرد او بر نتیجه نهایی تأثیرگذار بوده است.

 گفته می‌شود در صورت احراز قطعی اشتباهات کرمانشاهی، وی چند هفته از قضاوت در لیگ محروم خواهد شد.