لشگرکشی سردار آزمون برای حمایت از تراکتور سازی در مقابل پرسپولیس

دلهره آورترین بازی لیگ بدون خون و خونریزی انجام شد و به خیر گذشت، تبریزی ها مهمان نوازی کردند و جز فحاشی عده ای محدود و چند مرتبه سنگ پرانی(که در هر استادیومی اتفاق می افتد) اتفاق بدی نیفتاد، بازیکنان دو تیم هم به حاشیه دامن نزدند تا برخلاف آن چه که پیش تر گفته شده بود اتفاقا تبریز آبرو داری کند و روی فوتبال سپید شود اما در این میان یک خبر لا به لای حواشی گم شد.

تبریز آبرو داری کرد، اما شما چرا آقای آزمون؟!

خبرآمده بود که سردار آزمون بازیکنی که موفق ترین لژیونر حال حاضر فوتبال ما هم هست، چند اتوبوس هوادار از استان گلستان به سمت تبریز فرستاده برای تشویق تراکتور، همان سرداری که روزگاری با پرسپولیس تمرین می کرد و پس از مصاحبه غیر ضروری پدرش علیه برانکو، سیبل هواداران افراطی تر پرسپولیس شد و به قول خودش از آن ها فحش خورد.

تبریز آبرو داری کرد، اما شما چرا آقای آزمون؟!

خبر را اول باور نکردیم و گفتیم کار ادمین های افراطی قرمز است اما امروز هفت صبح هم به این ماجرا پرداخته و حالا این پرسش می ماند که واقعا در شان یک بازیکن ملی هست که این طور لشگر کشی کند؟ تبریز آبرو داری کرد اما شما چرا آقای آزمون؟!