مذاکره استقلال با شش بازیکن برای تمدید قرارداد
 با توجه به مصاحبه ها و اخباری که چند روز گذشته منتشر شده مدیران استقلال روزهای شلوغ و پر چالشی را سپری خواهند کرد.

 از بین بازیکنان یاد شده علی کریمی نزدیک به تمدید قرارداد است و بارها جلساتی با بازیکن آبی پوشان و مدیر برنامه هایش صورت گرفته است. گفته میشود تا دهم خرداد ماه وضعیت تمدید بازیکنان استقلال مشخص شود.