پاداش ۳ میلیاردی باشگاه پرسپولیس به اعضای تیم بابت قهرمانی در لیگ برتر


نکته جالب در این مورد این است که کمترین مبلغ پاداش برای اعضای تیم ۱۰۰ میلون تومان برای هر نفر است.

پرداخت پاداش‌ها اینگونه است که یا معادل ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان به آنها پرداخت می‌شود یا مبلغ ۱۰۰ میلون تومان.

با این شرایط غیر از پاداش برانکو، باشگاه پرسپولیس باید چیزی حدود ۳ میلیارد تومان بابت پاداش قهرمانی در لیگ برتر به اعضای تیم پرداخت کند.