قلب سعید فتاحی در اهواز گرفت
بعد از اینکه بازیکنان داماش دوباره به زمین آمدند تا بعد از گرم کردن دوباره، ساعت 22:00 با یک ساعت تاخیر  فینال را برگزار کنند. مقصر این  اتفاقات بدون شک سعید فتاحی می‌باشد که مسئول برگزاری مسابقات است.

گفته می‌شود در این هیاهو کنار زمین، سعید فتاحی در کنار زمین به قلب درد دچار شد و در کنار زمین به دنبال قرص بود. چنین حواشی در بالاترین سطح فوتبال ایران بی‌سابقه بود.


ورزش 11