برنامه عجیب کالدرون برای پرسپولیسی ها
گابریل کالدرون برنامه های آماده سازی تیم در اردوی ترکیه را اعلام کرد. طبق این برنامه، سرخپوشان، ۱۲ جلسه تمرین و ۴ بازی تدارکاتی خواهند داشت. دیدار های تدارکاتی در دو روز ۲شنبه و جمعه هفته آینده در قالب دو بازی ۹۰ دقیقه ای پیاپی در هر روز انجام می شود. دلیل این اقدام فراهم شدن امکان بازی های کامل برای همه بازیکنان است.

تیم فوتبال پرسپولیس با کالدرون ، تمرین دوم خود را بعد از ظهر دیروز ۵شنبه از ساعت ۱۸ انجام داد. برای جمعه یک جلسه تمرین در نوبت صبح برنامه ریزی شد که از ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه خواهد بود. اعضای تیم برای بعد از ظهر این روز در اختیار خود هستند.

پرسپولیس روز شنبه ۲۲ تیر در دو نوبت و صبح و عصر تمرین می کند. تمرین یک شنبه آینده نیز یک جلسه و در نوبت عصر است. روز دوشنبه دو بازی ۹۰ دقیقه ای برای ساعت های ۱۶ و ۱۸ انجام می شود. تیم برای روزهای ۳شنبه، ۴شنبه و ۵شنبه روزانه دو نوبت تمرین می کند. جمعه آینده ۲۸ تیر هم دو بازی ۹۰ دقیقه ای در ساعت های ۱۶ و ۱۸ تدارک دیده شده است.

پرسپولیس شنبه ،۲۹ تیر اردو را ترک کرده و به ایران باز می گردد و در بازگشت به تهران دو روز استراحت خواهند داشت. تمرینات در تهران در برنامه ای که قبل از عزیمت به ترکیه اعلام شده بود از یکم مرداد آغاز می شود.


پارس فوتبال