3 میلیارد تومان از طلب بازیکنان استقلال پرداخت شد
با پیگیری‌های اسماعیل خلیل زاده رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران بازیکنان آبی پوش توانستند طلب‌های پیش  فصل خود را دریافت کنند.

حدود ۳ میلیارد تومان برای طلب بازیکنان پرداخت شده تا آبی پوشان بتوانند با دریافت مطالبات خود فصل را ادامه دهند.

رئیس هیئت مدیره استقلال همچنین خبر از پرداخت مطالبات بازیکنان استقلال در چند روز آینده خبر داد.


خبرگزاری دانشجو