استقرار بازرس‌ها در باشگاه پرسپولیس!
در روز‌های اخیر نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در باشگاه پرسپولیس مستقر شدند تا همه موارد این باشگاه را مورد بررسی قرار دهند.بعد از تغییر و تحولاتی که در بحث مدیریت باشگاه  رخ داده، نمایندگان سازمان بازرسی با حضور در  پرسپولیس مشغول بررسی مدارک و مزایده‌های برگزار شده در این باشگاه هستند.
به نظر می‌رسد طی روز‌های آینده اخبار جدیدتری در این خصوص منتشر خواهد شد.پارس فوتبال