تصویر / فتوشاپ AFC از بازیکن پرسپولیس
این روزها با شیوع ویروس کرونا و حضور مردم در خانه ها برای قطع زنجیره انتقال، صفحه کنفدراسیون فوتبال آسیا با استفاده از تصویر خوشحالی بشار رسن وینگر از مردم خواست تا در خانه بمانند.
مشرق