پرسپولیس اظهارنظر جنجالی درباره رسن را تکذیب کرد
با توجه به انتشار اظهار نظری از قول افشین پیروانی، مدیر تیم، مبنی بر این‌که پولی برای پرداخت مطالبات بشار رسن در اختیار باشگاه نخواهد بود و این را به منزله ریختن آب پاکی به روی دست این بازیکن تلقی کرده‌اند! به اطلاع هواداران عزیز می‌رساند چنین مطلبی صحت نداشته و اظهار نظر این‌گونه از سوی مدیر تیم در ارتباط با این بازیکن انجام نشده است.

به صورت مشخص در ارتباط با موضوع مطرح شده باید تاکید کنیم همان‌طور که پیش از این به اطلاع هواداران عزیز رسیده است؛ سیاست باشگاه برای فصل آینده، حفظ استخوانبندی تیم و ترکیب نفرات است.


خبر ورزشی