تصویر / احسان علیخانی برای قهرمانی پرسپولیس سنگ تمام گذاشت
احسان علیخانی، مجری برنامه تلویزیونی عصر جدید به قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر واکنش نشان داد.

پیام او را در زیر می‌بینید.

 

98برنا