مشکلات دهانی که با زدن ماسک ایجاد می شوند
دکتر مریم گل محمدی با بیان این که زدن ماسک به تنهایی عامل ایجاد پوسیدگی دندان نیست ، افزود: با توجه به آن که با زدن ماسک بزاق دهان کمتر می شود و خشکی دهان زمینه پیشرفت پوسیدگی های ایجاد شده را سرعت می بخشد، توجه به بهداشت فردی در شرایط کنونی بیشتر از گذشته توصیه می شود.

وی توضیح داد: ماسک زدن باعث ایجاد پوسیدگی جدید دندانی نمی شود ، بلکه به دلیل کاهش بزاق و شستشوی کمتر روند پوسیدگی های موجود در دندان ها را افزایش می دهد.

این عضو هیات علمی دانشگاه اظهار داشت: در شرایط کنونی باید فواصل مراجعه به دندانپزشک کمتر شود تا با مراجعه به موقع پوسیدگی های سطحی درمان شود .

وی زمان مراجعه به دندانپزشک در شرایط کنونی به منظور پیشگیری از ایجاد پوسیدگی های عمیق را هر سه ماه اعلام و خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی زدن ماسک الزامی است و می توان با افزایش سطح بهداشت و مراجعه زود هنگام از عواقب جبران ناپذیر پوسیدگی های درمان نشده پیشگیری کرد.


همگردی