پنجشنبه سرنوشت ساز عیسی آل‌کثیر
کنفدراسیون فوتبال آسیا برداشت متفاوتی از شادی گل این بازیکن داشت و او را 6 ماه محروم کرده است. حسینی مسئول روابط بین الملل پرسپولیس درباره آخرین وضعیت پرونده این بازیکن می گوید:

«یک کار گروهی انجام دادیم و لایحه خوبی نوشته شد. مستندات و شهادتنامه را فرستادیم. درخواست کردیم جلسه استماع برگزار شود. به امید خدا پنجشنبه بعدی این جلسه برگزار می‌شود.عیسی به هیچ وجه قصدی نداشته که توهین به گروه خاصی شود ولی گفته که هدفم از این کار اشاعه عشق و تقسیم شادی در مهیج ترین لحظات زندگیم با کسی که خیلی دوستش دارم، بوده ولی اگر کسی در یک جای دنیا به نحوی از این موضوع ناراحت است، از ناراحتی او ناراحتم و عذرخواهی می‌کنم.»


جام نیوز