روزهای خوش بازیکن استقلال به پایان رسید!
سیدحسین حسینی پس از حضور طولانی درون دروازه استقلال بالاخره نیمکن نشین شد.

این دروازه بان آبی ها امروز پس از 55 بازی متوالی با صلاحدید کادرفنی استقلال روی نیمکت نشست تا رشید مظاهری خرید جدید آبی ها در برابر ماشین سازی درون دروازه استقلال بایستد.

این اتفاق در حالی رخ داد که حسینی در فصل قبل آمار جالبی برای حفاظت از دروازه اش را از خود به ثبت نرساند و با عملکرد پرنوسان، به عنوان دروازه بان شماره یک حفاظت از قفس توری آبی ها را برعهده داشت.

گفتنی است حسینی پس از جدایی رحمتی از استقلال توانست دروازه بان اول این تیم شود.


برنا