تصویر / نیمه‌برافراشته شدن پرچم‌ها به احترام مارادونا

به نقل از سرویس رسانه‌ای فیفا، پرچم‌های این نهاد جهانی فوتبال به یاد دیه‌گو مارادونای فقید به حالت نیمه برافراشته درآمدند.


فرارو