پرسپولیس دروازه بان رحمتی را می خواهد
با قطعی شدن جدایی بوژیدار رادوشوویچ گلر دوم پرسپولیس این باشگاه به دنبال خرید یک دروازه بان دوم است.

خبر می رسد در صورت جدایی او یحیی خواهان جذب میلاد فراهانی، محمدرضا اخباری با شیخ ویسی است.

البته بعید است که سیدمهدی رحمتی با جدایی میلاد فراهانی از شهرخودرو موافقت کند.


برنا