طرحی که پیشنهاد شد اما شاید رای نیاورد؛ دایی درپرسپولیس، یحیی در تیم ملی
بحث حضور یحیی گل محمدی در تیم ملی مطرح است و عده ای می گویند خود او بدش نمی آید روی نیمکت تیم ملی بنشیند و با این تیم به جام جهانی برود . در آن صورت هیچ بعید نیست که نام امثال علی دایی و علی کریمی برای پرسپولیس و جانشینی یحیی مطرح شود. شنیدیم نام گل محمدی در یکی از جلسات فدراسیون فوتبال مطرح شده و حالا باید دید در نهایت عزیزی خادم و هیات رئیسه فدراسیون چه تصمیمی می گیرند اما بهر حال نیمکت پرسپولیس هم هر چهره ای را وسوسه می کند حتی علی دایی و علی کریمی را.

در حال حاضر یحیی موقعیت خوبی در پرسپولیس و میان هواداران این تیم دارد و حضور او در تیم ملی به نوعی یک ریسک محسوب می شود اما وسوسه رفتن به جام جهانی به عنوان سرمربی را هم نباید نادیده گرفت.


منیبان