ابهام در وضعیت ستاره الهلال
نتیجه آزمایش‌های و تصویربرداری اشعه ایکس سالم الدوساری وضعیت نهایی این بازیکن را یک هفته پیش از دیدار با پرسپولیس مشخص می‌کند.


منیبان